Match FM19 European Super League - 1. szezon - Playoff ID:24373

2019. janvier 29. - 10:50
Portrait de nosztaguru

1 - 5

Portrait de SZTROHAR
DateDétailsUtilisateur
2019.02.11. - 10:39Result entered: nosztaguru: 1, SZTROHAR: 5 (Forced)Buff0n
2019.01.29. - 22:13Result acceptednosztaguru
2019.01.29. - 21:53Result entered: nosztaguru: 2, SZTROHAR: 6SZTROHAR
2019.01.29. - 10:44Match createdBuff0n

Bugtracker

GOCLand.com, Home of Global Challengers

info@gocland.com